Υποστήριξη για τους πελάτες μας

SYSDOfront

Docházkový systém SYSDO je určený především pro malé a střední podniky, které nechtějí nebo si nemohou dovolit náklady s instalací serverů a aplikací starající se o chod docházkového systému. SYSDO běží on-line. Stejně jako jiné systémy svého druhu sleduje přístup a docházku zaměstnanců, nabízí ale daleko více možností a to jak zaměstnavatelům, tak i samotným zaměstnancům.


Běžný uživatel

 

 

Administrátor