Docházkový systém

Docházkový systém Bezva docházka  je určený především pro malé a střední podniky, které nechtějí nebo si nemohou dovolit náklady s instalací serverů a aplikací starající se o chod docházkového systému. Bezva docházka běží on-line. Stejně jako jiné systémy svého druhu sleduje přístup a docházku zaměstnanců, nabízí ale daleko více možností a to jak zaměstnavatelům, tak i samotným zaměstnancům.

Běžný uživatel

Zaměstnanci mohou v docházkovém systému sledovat vlastní docházku (rozvržení pracovní doby, odpracovanou dobu, práci navíc, přesčasy, nepřítomnosti, …), zjišťovat přítomnost kolegů v práci, zaznamenávat přístupy (příchod, odchod, pauza, …) a také komunikovat se svými nadřízenými pomocí žádostí.

Administrátor

Administrátoři konfigurují systém pro běžné uživatele. Správci docházky (uživatel nebo administrátor s dohledem) pak mají na starost docházku ostatních uživatelů – vyřizování žádostí a opravu chyb.