Dovolená | Sick days

Stránka Dovolená | Sick days zobrazuje fond nabité a čerpané dovolené a sick days pro každého uživatele. Zároveň je možné na této stránce tyto fondy nabíjet. 

Sick days se zobrazují pouze pokud je jejich používání povoleno v AdministraceFirma – editace firmy – (Pokročilý režim) – záložka Aplikace – záložka Funkce Sick day.

Fond dovolené nebo sick days se nabíjí na vybrané časové období (od – do), tradičně na celý kalendářní rok. Vždy je možné zvolit, zda se má fond z minulého období převést automaticky nebo zda se fond k převedení vyplní ručně.

Uživatel o dovolenou nebo sick days žádá v záložce Plán nebo Měsíční přehled dovolené. Ze stejného místa může správce docházky přímo vkládat plány těchto nepřítomností

Vybrání půl dnů dovolené | sick days funguje tak, že při naplánovaní prvního půl dne dovolené | sick day, se z fondu odečte jeden celý den. Při naplánovaní druhého půl dne se neodečte nic.

Půl den dovolené nebo sickday, si bere automaticky počet hodin podle nastaveného ideálního denního fondu v pracovní směně. Když tento fond nastaven není, hodnota se odvíjí od hodnoty Odpracovat nastavené v editaci pracovní směny. Pokud ani tato hodnota není nastavena, automaticky se na půl den započítají 4 hodiny u jakkoli dlouhé pracovní doby. Na toto je potřeba myslet u pracovníků jejichž pracovní doba není klasických 8 hodin.

Hromadný převod dovolené mohou využít zejména firmy, které nabíjí fondy na další kalendářní rok už v průběhu podzimu aktuálního roku. Nabijí tedy nové fondy a uživatelé  mohou čerpat a plánovat dovolenou na příští rok. To co zbyde z aktuálního roku se potom hromadně převede např. v lednu. Převádět můžeme i do mínusu, ale ne půl dny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *