Terminály a čtečky

Pro identifikaci uživatele se používají docházkové terminály a snímače. Přístup probíhá rozpoznáním obličeje, otisku prstu, použitím čipové karty, popř. zadáním PIN kódu. Většina čteček spojí záznam i s pořízením fotografie, což kromě zpětného ověření přístupu pomáhá i k vytváření rozmanitých reportů.

 

Přidat čtečku / Aktivovat kód produktu

pridat-aktivovat

Hardwarovou čtečku přidáte do systému pomocí aktivačního klíče, který naleznete u zakoupeného výrobku.

 

terminál KT700

terminál FT500F

 

virtuální terminál
virtuální terminál

 

Pro přidání virtuálního / mobilního terminálu použijte tlačítko Přidat.

 

editovat

Editovat čtečku

 

model: Face
Nezapomeňte přiřadit uživatele
Nezapomeňte přiřadit uživatele
V pokročilém nastavení lze změnit jazyk rozhraní
V pokročilém nastavení lze změnit jazyk rozhraní

 

Provedení různých operací
Provedení různých operací
Nastavte požadované typy přístupu
Nastavte požadované typy přístupu

 

 

model: Mobile
U mobilní čtečky navíc nastavujete GPS lokalizaci, požadování gesta a vynucení internetového připojení při registraci přístupu
U mobilní čtečky navíc nastavujete GPS lokalizaci, požadování gesta a vynucení internetového připojení při registraci přístupu
Nezapomeňte přiřadit uživatele
Nezapomeňte přiřadit uživatele
Nastavte požadované typy přístupu
Nastavte požadované typy přístupu

 

lightbulb-iconPři zapnutém vynucení GPS pozice uvidíte v přehledu přístupů odkud byl přístup zadán v náhledu na mapě. Můžete tak kontrolovat, že byl zadán z povoleného místa (např. z pracoviště a ne z domova).

 

lightbulb-iconPožadování gesta slouží pro kontrolu, že přístup zadává uživatel, který je právě přihlášený. Uživatel je vyzván, aby vlastní gesto vytvořil. Tímto gestem se pak prokazuje při každém registrováním přístupu.

 

Nahrané gesto
Nahrané gesto
Vytvořte gesto pro potvrzení přístupu
Vytvořte gesto pro potvrzení přístupu

 

lightbulb-iconZapnutím možnosti Uživatel musí být online vynutíte, aby byl uživatel připojen k internetu při registraci přístupu. Zaručíte tím přesný čas pro každý přístup.

 

model: Virtual

Virtuální terminál umožňuje záznam přístupu přímo z počítače (chytrého telefonu nebo tabletu), kdy hardwarovou čtečku nahrazuje webová stránka. Veřejný terminál je dostupný z webového rozhraní na adrese https://sysdo.eurosat.cz/terminal, interní terminál naleznete po přihlášení v záložce Virtuální terminál.

Pokud je virtuální terminál (veřejný či interní) nastaven na možnost Povolit přístup jen pro schválená zařízení, administrátor musí schválit požadavek uživatele na používání virtuálního terminálu z konkrétního zařízení. Schválení či zamítnutí provede v záložce Žádosti, kde u příslušné žádosti uvidí název prohlížeče a IP adresu. O nové žádosti je informován e-mailem.

Při nastavení terminálu na možnost Povoleno se mohou uživatelé přihlásit přes virtuální terminál z jakéhokoliv zařízení.

V záložce Uživatelé je nutné vybrat uživatele, kteří budou mít přístup k tomuto terminálu.

 

Nastavte typy přístupu v terminálu
Nastavte typy přístupu v terminálu
Přidejte nový virtuální terminál
Přidejte nový virtuální terminál

 

Nezapomeňte přiřadit uživatele
Nezapomeňte přiřadit uživatele
Zadejte, co se bude primárně zobrazovat v terminálu v určitý čas
Zadejte, co se bude primárně zobrazovat v terminálu v určitý čas

 

Požádat o přístup

Na https://sysdo.eurosat.cz/terminal vyplníte přihlašovací jméno a heslo, tím se žádost o přístup odešle administrátorovi. Ohledně stavu žádosti budete informování emailem.

 

Požádejte o přístup do veřejného virtuálního terminálu
Požádejte o přístup do veřejného virtuálního terminálu

 

Administrátor uvidí nové žádosti a může je schvalovat
Administrátor uvidí nové žádosti a může je schvalovat

 

lightbulb-icon

Chcete-li snížit pořizovací náklady, místo hardwarové čtečky můžete použit vlastní zařízení (počítač, tablet). Jediné, co k tomu potřebujete, je připojení k internetu a webový prohlížeč. Takto vybavené zařízení můžete umístit u vstupu nebo na chodbě, kde k němu budou mít přístup zaměstnanci.

Na tomto zařízení otevřete stránku https://sysdo.eurosat.cz/terminal a požádáte o přístup. V administrátorském účtu pak tuto žádost schválíte. Můžete také nastavit, jaké typy přístupu se mají na tomto terminálu používat, nebo necháte typy výchozí. Nezapomeňte také nastavit, kteří zaměstnanci mohou virtuální terminál používat.

Zaměstnanci pak mohou z tohoto terminálu zadávat své přístupy po zadání loginu a hesla.

lightbulb-icon

V případě, že má zaměstnanec home office, a chcete sledovat, kolik hodin odpracoval, povolte interní terminál, eventuálně povolte přístup jen pro schválená zařízení (pokud chcete selektovat z jakých zařízení se budou zaměstnanci přihlašovat). Zaměstnanec potom ze svého zařízení zašle žádost o přístup, kterou administrátor musí schválit.

 

model: TSG750 / TSG550
Nastavte požadované typy přístupu
Nastavte požadované typy přístupu
Nastavte titulek, který se zobrazí na čtečce
Nastavte titulek, který se zobrazí na čtečce

 

Nezapomeňte přiřadit uživatele
Nezapomeňte přiřadit uživatele
Zadejte, co se bude primárně zobrazovat v terminálu v určitý čas
Zadejte, co se bude primárně zobrazovat v terminálu v určitý čas

 

G-Log je seznam událostí, které se na čtečce odehrály
G-Log je seznam událostí, které se na čtečce odehrály

 

Nahrát z jiné čtečkynahrat

Tuto volbu použijete v případě, že chcete z již zavedené čtečky převést nastavení do čtečky nové. Můžete tak zkopírovat režimy přístupu, typy přístupu, automatické typy přístupu a uživatele.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *