Chyby docházky

Systém SYSDO hlídá pracovní směny, a pokud v daný čas nezaznamenal uživatel patřičnou událost (přístup), nebo zaznamenal událost mimo plán (možnost nastavení časové tolerance), přijde jemu a […]

Importy

Systém SYSDO nabízí importování dat (uživatelů): ID (osobní číslo) jméno příjmení login email telefon datum nástupu pracovní skupina pracovní pozice pobočka role číslo karty/čipu přístupová […]

Seznamy

Položka Seznamy v menu Administrace umožňuje definovat vlastní seznamy (číselníky, výčty), které poté můžete použít v aktivitách jako atribut “seznam”. Při vkládání aktivity má uživatel na výběr předem stanovené […]

Aktivity

Modul aktivit nabízí sledování různých aktivit (činností, údajů, záznamů, …) podle předem definovaných šablon (atributy), kterou si uživatelé zadávají k jednotlivým dnům. Díky univerzálnímu použití lze […]

Fond

Fond lékaře a OČR ocení především zaměstnavatelé ze Slovenské republiky řídící se zákonem č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). §141 (2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi […]

Chyby docházky

Systém SYSDO hlídá pracovní směny, a pokud v daný čas nezaznamenal uživatel patřičnou událost (přístup), nebo zaznamenal událost mimo plán (možnost nastavení časové tolerance), přijde jemu a […]

Pracovní doba

§ 78 Pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle […]