Úvodní stránka

První, co uživatel vidí po přihlášení do systému, jsou přehledy z menu Úvod ve formě záložek.

Nabídka a obsah záložek se pro různé role liší. Uživatel nebo administrátor, který nemá zapnutý dohled nad jinými uživateli, vidí pouze svoje docházkové údaje. Uživatel nebo administrátor s dohledem nad jinými uživateli vidí i údaje uživatelů, na které má dohled.

záložky viditelné pro všechny role:

* pouze pokud jsou aktivity zapnuté (AdministraceFirma – editace firmy – (Pokročilý režim) – záložka Aplikace – záložka FunkceAktivity)

záložky viditelné pro roli uživatel (s dohledem) nebo administrátor:

Již vytvořené záložky je možné editovat kliknutím na tlačítko Nastavení () při pravém horním rohu. Novou záložku přidáte po kliknutí na tlačítko [+] Přidat buď v záložkách při levé straně obrazovky nebo z rozbalovacího menu Úvod.

V menu Úvod po kliknutí na položku Více, lze obnovit výchozí záložky nebo nastavit, zda se záložky mají zobrazovat při levé straně nebo ne.

Plán


Záložka Plán je stěžejní pro sledování docházky:

 • rozvržení pracovní doby (pracovní plány)
 • události (přístupy)
 • odpracovaná doba (plnění pracovního fondu)
 • práce navíc (odpracováno nad hodnotu odpracovat)
 • přesčasy (a nenaplánované přesčasy)
 • nepřítomnosti
 • chyby docházky
 • (neschválené či zamítnuté) žádosti
 • aktivityPřiřazením pracovní směny uživateli nebo celé pracovní skupině vzniknou v plánu uživatele pracovní plány, které jsou zobrazeny jako zelené obdélníky. Existují 4 typy pracovních plánů (práce – pevná, práce – volná, práce – pružná a práce – celopružná), které určují rozvržení pracovní doby. Během svého pracovního plánu byl měl být uživatel přítomen na pracovišti, jinak vznikne chyba docházky. Šrafované části značí pružné rozvržení pracovní doby, tedy dobu, kdy zaměstnanec nemusí být nutně přítomen na pracovišti. Pokud je zaměstnanec přítomen mimo svůj pracovní plán (má zadané přístupy), vzniká nenaplánovaný přesčas (šedé kolečko se šipkou nahoru).

Přestávka v práci je v plánu zaznačena žlutou barvou. Automatické pauzy se generují automaticky podle odpracované doby.

Odpracovanou dobu představují modré obdélníky. Odpracovaná doba se kontroluje vůči hodnotě odpracovat (hodnota, kterou má zaměstnanec ideálně odpracovat). V závorce se objevuje práce navíc, tedy hodnota odpracovaná nad ideální stav. Práce navíc může vznikat v rámci dne, týdne, měsíce a také ke konkrétnímu dni.Z měsíce do měsíce je možné práci navíc (kladný pracovní fond) převádět. Pro převod použijte tlačítko “Převod fondu” (šipky do stran v modrém čtverečku). Takto převedený fond je možné využít jako kompenzaci náhradního volna nebo převést opět do následujícího měsíce.

Nenaplánovaný přesčas je možné hromadně zaplánovat jako přesčas nebo kompenzaci přes tlačítko “Zaplánovat přebývající fond” (šipka nahoru v modrém čtverečku).

Po kliknutí na přehled fondu dovolené a sick days zobrazíte roční přehled dovolené. Dny dovolené jsou zaznačeny ikonkou palmy a sick days ikonkou postele, půl dny dovolené mají navíc šedý růžek.

Vybrání půl dnů dovolené funguje tak, že při naplánovaní prvního půl dne dovolené, se z fondu dovolené odečte jeden celý den. Při naplánovaní druhého půl dne dovolené se neodečte nic.

Při najetí na konkrétní den je možné vložit událost, plán, žádost nebo aktivitu. Zároveň lze zobrazit náhled dne a náhled aktivit. V jednotlivých dnech jsou pomocí ikonek zaznačeny také plány nepřítomnosti.

Náhled dne zobrazuje podrobnější rozpis plánů a událostí ve vybraném dni. Plány (ne)přítomností je možné editovat () a smazat (). Zároveň je možné vkládat nové události () a plány ().

Události je možné pouze editovat () – lze změnit typ přístupu (např. z odchod na příchod) nebo lze typ přístupu z(ne)platnit. Neplatný přístup se nezapočítává do docházky.

Veškeré změny prováděné na přístupech jsou uchovávány a historie těchto změn je k nahlédnutí v editaci přístupu.

Náhled aktivit slouží k zobrazení zadaných aktivit a jejich atributů.

Aktivity je možné editovat () a smazat (), zároveň je možné vkládat nové aktivity ().

Pomocí ovládacích prvků v levém horním rohu můžete zobrazit měsíční kalendář, přepínat se mezi jednotlivými týdny, přepnout do aktuálního dne nebo obnovit celou záložku.  

V pravém horním rohu se nachází ovládací prvky záložky. Jedná se o tlačítko (ne)zobrazování všech chyb uživatelů, vyhledávací pole, nastavení a zobrazení na celou obrazovku.

V nastavení je možné zvolit vlastní popis a v druhém kroku je možné vybrat pracovní skupiny.Tip!

Vzhled záložky je možné přizpůsobit v Administrace – Firma – editace firmy – (Pokročilý režim) – záložka Aplikace – záložka Komponenty.

Přehled přítomnosti


V přehledu přítomnosti se zobrazují profily jednotlivých osob působících ve firmě seřazené podle abecedy. Přehled přítomnosti slouží jako rychlý přístup ke kontaktům zaměstnancům spolu s informací, zda jsou aktuálně dostupní (přítomni na pracovišti) nebo ne (plánované nepřítomnosti).

Profil přítomného zaměstnance je zelený a profil nepřítomného zaměstnance je šedý. Nepřítomnost, u které se očekává návrat do práce (pauza, kouřová pauza, lékař, služební výjezd), je zaznačena žlutou až oranžovou barvou.

V pravém horním rohu se nachází ovládací prvky záložky. Jedná se o vyhledávací pole, nastavení a zobrazení na celou obrazovku.

V nastavení je možné zvolit vlastní popis a v druhém kroku je možné nastavit statický filtr pro záložku:

 • pracovní skupiny
 • oblasti
 • obsah – fotografie, tel. pracovní, tel. osobní, e-mail, poslední přistup, skype, pracovní pozice
 • fotografie – přístupu (fotografie pořízená čtečkou při přístupu), nastavená (vlastní foto nastavené uživatelem)Tip!

Vzhled záložky je možné přizpůsobit v Administrace – Firma – editace firmy – (Pokročilý režim) – záložka Aplikace – záložka Komponenty.

Přehled přístupů


Přehled přístupů chronologicky zobrazuje události (přístupy) uživatele za vybrané časové období. Existují tři typy grafického rozložení přehledu přístupů – řádkové, řádkové s galerií a časová osa.

S každým přístupem se zapisuje přesné datum a čas, fotografie přístupu (pokud je povolena a čtečka pořizování fotografií umožňuje), událost, metoda (AutoGPS, karta, manuálně, mobilní aplikace, obličej, otisk prstu, PIN, virtuální terminál), oblast, čtečka a dveře. U mobilního terminálu (pokud je tak nastaveno) se ukládá také GPS pozice (kontrolovaná na podvržení) a v přehledu přístupů je poté vidět náhled na mapě.

V pravém horním rohu se nachází ovládací prvky záložky. Jedná se o datum (od – do), vyhledávací pole, rozšířené filtrování (událost, metoda, oblast, čtečka, dveře), nastavení a zobrazení na celou obrazovku.

V nastavení je možné zvolit vlastní popis a v druhém kroku, vedle oblastí a uživatelů, je možné zvolit následující zobrazení:

 • platné záznamy
 • neplatné záznamy
 • všechny záznamy

Události je možné editovat – lze změnit typ přístupu (např. z odchod na příchod) nebo lze typ přístupu z(ne)platnit. Neplatný přístup se nezapočítává do docházky.

Událost může být jako neplatná označena také automaticky. Pokud je mezi přístupy interval menší 15 vteřin, jsou starší přístupy zneplatněny a jako platný je ponechám pouze poslední.

Veškeré změny prováděné na přístupech jsou uchovávány a historie těchto změn je k nahlédnutí v editaci přístupu.Přehled přístupů nabízí také hromadnou editaci událostí. Jedním tlačítkem lze zaškrtnout všechny události, odškrtnout všechny události nebo zaškrtnou události mezi vybranými. Vybrané události lze všechny najednou označit jako platné nebo neplatné.

Záložka je automaticky aktualizována každou minutu, ale obnovení lze vyvolat také uživatelsky kliknutím na příslušné tlačítko.

Měsíční přehled dovolené


Měsíční přehled dovolené je přehledem všech zaměstnanců ve firmě a jejich plánů (ne)přítomností. Slouží primárně k tomu, aby zaměstnanci při plánování svých dovolených měli přehled o již naplánovaných dovolených svých kolegů a předešli tomu, že se dovolené budou krýt tam, kde je to nežádoucí.

Záložka zobrazuje uživatele rozdělené do pracovních skupin, fond dovolené (a jeho čerpání) a měsíční přehled (uplynulé i naplánované) docházky jednotlivých uživatelů.

Kolečka označují plány práce (dle přiřazené pracovní směny), ikonky značí plány nepřítomností.

Přihlášený uživatel může pomocí přehledu vkládat nové žádosti, uživatel nebo administrátor s dohledem může pomocí přehledu vkládat plány.

Pomocí ovládacích prvků v levém horním rohu můžete zobrazit měsíční kalendář, přepínat se mezi jednotlivými měsíci, přepnout do aktuálního dne nebo obnovit celou záložku.  

V pravém horním rohu se nachází ovládací prvky záložky. Jedná se o vyhledávací pole, nastavení a zobrazení na celou obrazovku.

V nastavení je možné zvolit vlastní popis a v druhém kroku lze vybrat zobrazované pracovní skupiny. Pokud není vybrána žádná pracovní skupina, v záložce se zobrazuje pracovní skupina, která je nastavená jako výchozí.


Náhled aktivit


Náhled aktivit slouží k porovnávání doby strávené různými aktivitami (atributy doba a sledovaná doba) s odpracovanou dobou.

Záložka zobrazuje uživatele rozdělené do pracovních skupin, průběh rozčlenění odpracované doby na dobu různých aktivit (barva dle barvy aktivity) a měsíční přehled dob strávených aktivitami v jednotlivých dnech.

Rozepsání doby strávené aktivitami je barvené kódováno:

 • červená (0-25%)
 • žlutá (25-50%)
 • modrá (50-75%)
 • zelená (75-100%)

Aktivity je možné vkládat přímo z náhledu aktivit a také lze na již vložené aktivity nahlížet.

Pomocí ovládacích prvků v levém horním rohu můžete zobrazit měsíční kalendář, přepínat se mezi jednotlivými měsíci, přepnout do aktuálního dne nebo obnovit celou záložku.  

V pravém horním rohu se nachází ovládací prvky záložky. Jedná se o vyhledávací pole, nastavení a zobrazení na celou obrazovku.

V nastavení je možné zvolit vlastní popis a v druhém kroku lze vybrat zobrazované pracovní skupiny a aktivity. Pokud není vybrána žádná pracovní skupina, v záložce se zobrazuje pracovní skupina, která je nastavená jako výchozí.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *